Tỷ phú Hoàng Ngọc Sơn – chủ tịch Câu Lạc Bộ Tỷ Phú

Tỷ phú Hoàng Ngọc Sơn – chủ tịch Câu Lạc Bộ Tỷ Phú

Ông Hoàng Ngọc Sơn – tỷ phú tự thân – thành công với lĩnh vực tài chính thế giới về lĩnh vực Forex và chứng khoán Mỹ. Ông Hoàng Ngọc Sơn đã giúp nhiều tỷ phú khác thành công với thị trường Forex và chứng khoán Mỹ trong năm 2018. Trong tháng 5/2018 đã có 4 triệu phú thăng hạng thành tỷ phú. Con số này còn tăng nữa trong thời ian tới.

Share This Post

Post Comment